Home

UWV ontslagprocedure

Op deze pagina vind je informatie over de ontslagprocedure bij het UWV. Je vindt informatie over wat deze procedure inhoudt, waarom je de procedure moet volgen en wat je moet doen als je een werknemer tussentijds wilt ontslaan.

Ontslagprocedure bij het UWV

 

Kan je een medewerker ontslaan zonder opzegging? In de meeste gevallen wordt er afscheid genomen van een werknemer via een beëindigingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst bestaat vaak uit twee onderdelen. De beëindigingsovereenkomst en de ontheffingsclausule. In de vaststellingsovereenkomst worden de voorwaarden vastgesteld waaronder de medewerker zijn arbeidsovereenkomst stopt, terwijl de ontheffingsclausule beide partijen vrijwaart van alle vorderingen die uit hun arbeidsverhouding voortvloeien. Ook bijzonderheden zoals een opzeggingstermijn moet worden geregeld, zodat er geen onenigheid kan ontstaan over de vraag of deze zijn nageleefd of niet.

 

Een medewerker ontslaan zonder opzegtermijn?

Er zijn een aantal dingen die je dan moet weten. Ten eerste moet de reden voor de opzegging ernstig zijn (zoals wegen bedrijfseconomische redenen), en het is belangrijk dat de werknemer weet waarom hij ontslagen wordt. Ten tweede is het van belang om te zorgen, mocht dat nodig zijn, dat er genoeg geld is om de kosten van het ontslag te kunnen dekken. Als derde is het belangrijk om de overeenkomst van de medewerker te controleren. Het zou zomaar eens kunnen dat de arbeidsovereenkomst niet zonder goede reden beëndigd kan worden. Tenslotte is het belangrijk, overigens niet juridisch gezien, om te bedenken wat voor bedrijfsculuur er wordt geschept voordat er wordt onderzocht wanneer je een werknemer zonder opzegtermijn kunt ontslaan - wij raden er een aan die gebaseerd is op wederzijds respect en waardigheid!

 

Een werknemer ontslaan via het UWV

Een ontslagbrief van het UWV is verplicht voordat een werknemer ontslag kan worden. In de ontslagbrief staat de reden van het ontslag en hoe de verdere afwikkeling zal geschieden. Als je deze brief hebt verkregen, is het jouw verantwoordelijkheid als werkgever om je werknemers schriftelijk van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst op de hoogte te brengen en hen een opzeggingstermijn van een maand of een vervangende vergoeding te geven.